Georgiete ons het u hulp nodig met die aankoop van basiese voedsel items soos 2.5 kg Mieliemeel, 2 kg Rys, 2 kg Samp, 1 kg Omo, 2.5kg Suiker, blikkies Pilchards en Baked Beans, 2.5 kg koekmeel en Toiletrolle.

Dit kan by Shofar Church, 4 Commercial Close, George afgelaai word of in die waentjies geplaas word by deelnemende winkels, soos Checkers Paddagat ; PnP Courtenaystr; Spar Heather Park.

Donasies is ook baie balangrik sodat ons in grootmaat kan aankoop: Love Garden Route NPC (2018/544129/08) Rek no: 10 11 022 552 8 Standard Bank Tak: George; Tak kode: 051001; Swift: SBZA ZA JJ. Merk die inbetaling asb vir COVID 19

Love George | Serve George
Covid-19 Relief Initiative – FOOD LIST
ITEM Packaging Size Number of items
Bread Flour / Cake Flour 2.5 kg 1
Cooking Oil 750 ml 1
Instant Coffee 250 g 1
Longlife Milk 1 litre 1
Maize Meal 2.5 kg 1
Rice 1 kg 1
Salt 500 g 1
Samp 2.5 kg 1
Soap (Body) 200 g 1
Omo 500 g 1
Sugar 2.5 kg 1
Beans cans 2
Tea 100 bags 1
Soya Mince 2
Pilchards cans 2
Toilet Paper Each 3
Yeast 10 g 2
- Advertisement -