PRESS RELEASE: GO GEORGE SCHEDULES ON NATIONAL HERITAGE DAY

With National Heritage Day coming up on Tuesday 24 September 2019, GO GEORGE passengers need to take note that the Saturday bus schedules will be followed on this public holiday.

In case of uncertainty about the Saturday schedules, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044,  or visit the web page (www.gogeorge.org.za) where all routes, maps and schedules can be viewed and downloaded.

PERSVRYSTELLING: GO GEORGE-SKEDULES OP NASIONALE ERFENISDAG

Met Nasionale Erfenisdag wat op Dinsdag 24 September 2019 gevier word, is dit belangrik vir GO GEORGE-passasiers om kennis te neem dat die Saterdagskedule gevolg sal word op hierdie openbare vakansiedag.

Passasiers wat onseker is oor die Saterdagskedule kan gerus die GO GEORGE-inbelkantoor by 0800 044 044 skakel of die webblad (www.gogeorge.or.za) besoek waar alle roetes, kaarte en skedules besigtig of afgelaai kan word.

Regards

Chantel Edwards-Klose
Communications: Manager
Office of the Municipal Manager
Office:044 801 9160
Cell:082 350 2420
Email: cedwardsklose@george.gov.za

- Advertisement -