As jong Xhosa man het John Nqweniso van ‘n plaas in Burgerdorp, George toe getrek en in November 1999 by die George Landbou Skou begin werk as grondbeheerbeamte aangestel deur destydse bestuurder Mnr Jan Stander.

Hier was John 3 jaar by George Landbou Skou

John is gebore 26 Februarie 1960 in Molteno en het op-geroei in Burgersdorp, hy het 3 kinders en sy vrou Christina bly in Aliwal Noord.

Die afgelope 20 jaar wat John betrokke is by George Landbou Skou het hy vier presidente oorleef en is elke dag op sy pos, getrou en hardwerkend, wat natuurlik ‘n voorbeeld is van ‘n man wat sy werk ter harte neem.  Dis geen geheim, dat dit baie harde werk is om George Landbou Skou aan die gang te hou, met talle uitdagings het John met sy deursettings vermoë alle uitdagings van die afgelope 20 jaar oorkom.

Ons haal ons hoed af vir die man wat George Landbou Skou help bou en laat groei het, wat ook lang ure insit voor die skou en 2020 gaan geen verskil wees nie, John se bydrae sal altyd waardeer en respekteer word.

En dit gesê; 

John is ook vandag 60 jaar, die skouraadslede  en vriende het elkeen bygedra en aan hom ‘n kontant geskenk gegee en koek en tee saam hom geniet.

“60 Years and still going all for The Love of Agriculture Well done John Nqweniso”

Baie geluk Johan Nqweniso en dankie vir jou lojaliteit teenoor George Landbou Skou.

- Advertisement -
Previous articleVIDEO TRAILER: fynfoto interview by Adin Walls
Next articleSoup kitchen volunteers thanksgiving ceremony
Christo Fourie and his bride Aurora Fourie move from Gauteng to George 2006 after his best friend was murder in a robbery, they were at that time in the ministry and move to George and start working in Syferfontein by bringing Christ and food to the community. Christo was involved in various communities served with food for the body and soul. Christo loves people and therefore his involvement with fellow George Agricultural Show, neighborhood watch, “Georgiete Staan Saam” and now Love Goerge. Christo is a well-known person in the George community. Christo joined Meridian Realty Garden Route an Estate Agent. He abides and follows the written “Ethical behavior as a Real Estate Agent” and the EAAB Code of conduct to the last letter. This is evident in both his personal and working environments. He has a strong Christian faith, which sets a strong value system by which he lives. Christo continually carries himself with grace sand exudes professionalism in all he does. From daily contact with people, in all spheres, top of mind is to ensure he has all people’s best interests at heart. In no way, and to the best of his ability, intentionally misleads or misrepresents either himself, his clients or the community.